KANUFAHREN.
Im sonnigen Süden.

A projektről

A hármashatár vidéket a három ország: Ausztria, Magyarország és Szlovénia kulturális jellegzetességei fémjelzik. A határvidék különleges tulajdonsága a sokszínűség – a természet, a domborzati formák, a nyelvek és kultúrák, a helyi ételek és italok színes kínálata. Mindeddig igen keveset használták ezt a közös USP-t /unique selling proposition - egyedi jelleg/, és alig is vették számításba az ide látogatók a határon átnyúló kínálat alapján jelentkező, növekvő keresletét. A térségben és a határon túl a természeti és kulturális kínálatok szállodákkal és szállásadókkal kialakított hálózatba történő összefogása sem létezik.  Mivel a front office (ügyfélkapcsolati) területen működő idegenforgalmi szereplők (idegenforgalmi információ, szállásadók, szállodák, vendéglátóipar) esetében a határon túli kínálatra/látnivalókra vonatkozó régióközi ismeretek igen szűkösek, a szakszerű ügyféltanácsadás sem lehetséges megfelelő mértékben.
Ezekkel az adottságokkal ugyanúgy szükségesnek tűnik az eddig megteremtett létesítmények minőségi továbbfejlesztése, mint az új természetjáró turisztikai kínálat célcsoportokra irányzott előkészítése. A határ mindkét oldalán valamennyi lényeges szereplő erős összekapcsolódása szükséges annak érdekében, hogy a vendég számára megtapasztalhatóvá tegyük a közös USP-t. A konkrét hálózatépítés és az új, egész évre szóló ajánlatok innovatív, közös megközelítésével válik a térség a látogató számára vonzóvá. Ez hosszú távon hozzájárul a projektrégióban eltöltött vendégéjszakák számának az emelkedéséhez.
A projekt tervezett tevékenységei emellett magukban foglalják a kapcsolódó kínálat- és termékfejlesztést a három vezető témához (ciszterciek, kerékpáros- és élménytúrázás) kapcsolódva; a tanácsadási kompetencia növelését célzó közös intézkedéseket, a nyilvánosság előtt végzett munkát és a marketing területeit, valamint a természetjáró turisztikai infrastruktúra létrehozását. 

Közösen és összehangoltan kell eljárnunk annak érdekében, hogy a hármas határ régiót
értékesíteni és pozícionálni tudjuk Hármashatár-élményként. Az államhatárok által
elválasztott terület egy olyan régió volt, ahol a ciszterciták gazdálkodtak és ők tették a
földet termővé. Elsősorban a cisztercitákat bemutató tematikát és az 1664-es Mogersdorfi
csatát, ahol a keresztény had az oszmán birodalom ellen harcolt, Magyarország és
Ausztria különböző módon festi le a turisták számára. Emiatt a két téma közös
feldolgozása nagy jelentőséggel bír. A ciszterciták témáját, a szentgotthárdi
kolostor és a Szentgotthárd, Csörötnek, Alsószölnök, Magyarlak, Mogersdorf,
Weichselbaum és Jennersdorf területén található gazdaságok történetét, határon átnyúlóan és
közösen kell feldolgozni/kutatni, pozícionálni és értékesíteni.
A kerékpáros– és élménytúrázás témájának a hármas határ köré pozícionálásához fontos,
hogy a front office munkatársak képzése eredményeképp, megfelelően tájékoztatni tudják a lehetséges kirándulási úti célokról,
pihenőhelyekről és betérési lehetőségekről Magyarországon, Ausztriában és
Szlovéniában a vendégeket. Ezeket az információkat csak egy határon átívelő hálózat segítségével lehet aktualizálni és terjeszteni.
A határon átívelő tevékenységek fejlesztéséhez, szükséges a helyi döntéshozók (polgármester,
közigazgatási hatóság) támogatása is Magyarországon és
Ausztriában egyaránt.
Számos kerékpáros- és túraútvonal van Magyarországon, Ausztriában és Szlovéniában. A
kerékpáros- és túraútvonalak összekapcsolása a zöld határon át természetesen
különleges vonzerővel bír és további kínálati lehetőségeket rejt magában az elő- és
utószezonra (kerékpáros- és túrahét) a turisztikai szolgáltatók számára a magyar,
osztrák, szlovén hármas határ körül.

A minden évben tavasszal és ősszel  megrendezésre kerülő kerékpáros- és túrahetet a projektpartnerek a partnerszervezetekkel és vállalkozásokkal a projekt befejezése után is folytatják. A vállalkozások számára új bevételi forrást  hozunk létre. A ciszterci programot Csörötnek és Mogersdorf településekkel, valamit a szentgotthárdi turisztikai egyesülettel és a Naturpark Raab-bal  közösen mutatjuk be, bevonjuk a ciszterci útvonal mellett működő szállásadókat és vendéglátókat. A projekt befejezése után az intézmények és a vállalkozások a marketing ráfordításokat felosztják maguk között. A rendezvények köréről szóló információcsere, az éves fejlesztések és kiegészítések (a projekt befejezése után) a meglévő egyesületi struktúrákon belül történnekés folyamatos lesz az egyeztetés a vállalkozásokkal.

A közös marketing a projekt befejezése után is biztosítja a fenntarthatóságát, mindenek előtt az egy- vagy többnapos ajánlatok, valamint a buszkirándulások ajánlatainak közös értékesítésében. A közösen kifejlesztett kiadványokat, úgy mint a túraútlevelet, a kerékpáros- és túrafüzetet, a kínálati prospektust stb. a projekt befejezése után is közösen biztosítjuk. Csak a közös, határon átnyúló együttműködés segítségével tudjuk az USP-t (egyedi jelleget) erősíteni. A projekt további fő kimeneti terméke a turisztikai infrastruktúra, amelynek a fenntartásáról és karbantartásáról a projekt befejezése után Csörötnek település gondoskodik. A természeti és kulturális programok szervezőinek éves tapasztalatcseréjét (legalább évente kétszer) a projekt lezárása után is folytatjuk.

 


Kontakt
buero@naturpark-raab.at oder +43 3329 4845373